Kapin sa 5 mil ang nagpataud og

koneksyon sa tubig

 

S

ulod sa unang unom ka bulan sa 2012, nikabat sa 5,125 ang bag-ong koneksyon sa tubig ang nataud sa MCWD. Mas labaw kini sa nilabay nga tuig diin 3,398 lamang ka bag-ong koneksyon ang nata-ud (January to June, 2011). Dako og natampo ang programa sa MCWD nga “No Downpayment” sa pagdaghan sa mga nagpataud og koneksyon sa tubig. Kung mahinumduman, ang maong programa gipatuman sa bulan sa Marso ug Hunyo niining tuiga.

     Ang bulan sa Abril maoy adunay pinaka-daghang bag-ong koneksyon nga nataud nga ni-abot og 1,141 samtang ang pinaka-ubos mao ang sa bulan sa Pebrero nga adunay 677 lamang ka new installation. Ang mosunod naghulagway sa new installation data kompara sa tuig 2011 ug 2012: