FAQs on THE MCWD Septage Management Program

What is septage?

Septage is what is inside your septic tank. It includes solids and liquids that come from your toilet, sinks, kitchen and laundry.

Is septage dangerous?

Yes. Sewage from your house and septage from your septic tanks contain pathogens, such as E. coli, that can make you and your family sick. If it overflows or seeps into the groundwater or other bodies of water, it can cause serious health problems in your community and a great deal of damage to every part of the ecosystem.

What is septage management?

It is the program of MCWD, in close partnership with the Local Government Units of Metro Cebu, in the desludging (emptying) of septic tanks (every 5 years), transporting and the proper treatment and disposal of the by-products of wastewater (effluent) and biosolids (sludge) taken out from those septic tanks so these can be disposed of without causing any harm to the environment.

MCWD has the only septage treatment operations fully compliant with the Sanitation Code of the Philippines. Its treatment plant, located in Cordova, is state-of-the-art and is the only facility in Cebu capable of properly treating and disposing of septic tank waste.

What should I get from supporting the MCWD Septage Management Program?

Regular desludging, cleaning and the proper maintenance of septic tanks help prevent the contamination of water sources and the health risks it brings.

Why do we need septage management?

Septage is not only smelly. It can also contaminate water sources and spread water-borne diseases. You can take care of your septic tanks by having it drained and cleaned by a duly accredited service provider. Septage must be treated properly prior to disposal to avoid serious environmental and health hazards to you, your community and the environment.

Is it required by law?

Yes. The Clean Water Act of 2004 requires all local government units to implement septage management program in areas without piped sewerage systems. Local ordinances of the Municipality of Cordova and Lapu-Lapu City provide for the mandatory desludging of septic tanks every five (5) years.

Who will provide the desludging services?

Envirokonsult, Inc., a licensed private company, is contracted by MCWD to do the desludging services. The said company has accreditations with the Department of Health and the Department of Environment and Natural Resources.

How can I avail of the desludging services?

MCWD will inform your barangay of the schedule of desludging in your area. We will also post the schedule on our Facebook page. Please make sure that someone is in the household during the scheduled time and date the desludging trucks will be in your area.

How much will this service cost me?

An MCWD consumer will pay only ₱2.20 per cubic meter of water consumed. This means that on the average, a family will pay ₱50.00 every month on top your monthly water bill or a total of ₱3,200.00 for every five years.

Can I request for desludging services outside the schedule?

You may request for an out-of-schedule desludging by calling our Customer Service Hotile – 254-8434 local 0.

 

Mga kasagarang pangutana kabahin sa MCWD Septage Management Program

Unsa na ang septage?

Ang septage mao ang mga sulod sa inyong septic tank o tangke sa pansayan o kasilyas. Apil na niini ang tibuok ug likido nga gikan sa inyong kasilyas, banyo, lababo, kusina ug labhanan.

Kuyaw ba ang septage?

Kuyaw kaayo ug delikado. Ang hugaw gikan sa inyong septic tank o kasilyas ug imburnal sa inyong balay dunay mga pathogens diin magdala kini ug sakit kanimo ug sa imong pamilya. Kun kini moawas ug moagas ngadto sa mga tinubdan na tubig, mahimo nga makahatag kini og grabe nga problema sa panglawas sa inyong komunidad.

Unsay akong makuha nga kaayuhan sa MCWD Septage Management Program?

Ang kanunay nga paglimpyo ug paghabwa sa septic tank makatabang sa paglikay nga dili mahugaw ang mga tinubdan sa tubig og ang mga sakit nga dala niini.

Unsa na ang septage management?

Ang septage management usa ka programa sa MCWD og sa inyong local nga pangagamhanan sa pagdumala sa mga septic tank lakip na niini ang paglimpyo, pagpasuyop, paghabwa sa sulod niini matag lima ka tuig apil na ang paghakot, pagdis-inpektar ug paglabay sa insakto nga pamaagi.

Nganong kinahanglan ang pagdumala sa septage?

Ang hugaw nga duga gikan sa inyong  kasilyas mahimo nga makapahugaw sa poso ug uban nga tinubdan sa tubig sa imong pamilya og komunidad. Pinaagi sa kanunay nga pagpahabwa ug paglimpyo niini, malikayan ang pagkatap sa mga sakit sama sa kalibang ug cholera.

Duna bay balaud niini?

Sigun sa Clean Water Act sa 2004 nga kinahanglan ipatuman sa tanan nga siyudad og munisipyo ang programa sa septage management sa tanan nga lugar nga walay sistema sa drainage o lutsanan sa tubig. Ang Cordova og ang Lapu-Lapu City dunay mga lokal nga ordinansa nga nagmando sa tanan lumulopyo nga magpahabwa sa septic tank matag lima ka tuig.

Kinsa man ang mohabwa ug mulimpyo sa mga septic tank?

Ang mohabwa ug molimpyo sa mga septic tanks mga lisensiyado ug kasaligan nga pribado nga kompaniya nga gikontrata sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD). Ang maong kompaniya kinahanglan dunay pagtugot sa Department of Health og Department of Environment and Natural Resources nga mohatag sa maong mga serbisyo.

Unsa  may paagi kun magpahabwa sa septic tank?

Ang MCWD mohatag og pahibalo sa schedule sa paghabwa sa inyong dapit. Siguraduha nga adunay tawo sa inyong balay sa oras nga gitakda sa paghabwa ug paglimpyo sa inyong septic tank.

Pila man ang bayranan sa pagpahabwa?

Ang konsumidor sa MCWD magbayad lang og tag P2.20 matag metro kubiko nga tubig nga iyang gikonsumo. Gibanabana nga ang usa ka pamilya mobayad lang og P50 kada buwan og ikarga kini sa binuwan nga bill o P3,200 sud sa lima ka tuig.

Ang mga dili konsumidor sa MCWD mahimo ra gihapon magpahabwa og parehas ra gihapon ang bayranan nga P3,200 apan kausahon ra pagbayad.

Pwede ba magpahabwa/magpalimpyo sa septic tank bisan wala sa schedule?

Mahimo nga mohangyo og out-of-schedule nga pagpahabwa/pagpalimpyo sa imong septic tank pinaagi sa pagtawag sa MCWD Customer Service Hotline 254-8434 local 0.